Onderwijs

verkennen en ontdekken

Bij dans & beweging gaat het erom dat de kinderen de expressieve en communicatieve mogelijkheden van dans verkennen. De taal van dans geeft kinderen mogelijkheden om zichzelf op een heel oorspronkelijke wijze te uiten. ’21st century skills’ als creatief denken, samenwerken en probleemoplossend vermogen zitten ingebakken in een kunstvak als dans.

Danseducatie in het onderwijs is breed of diep inzetbaar. Denk aan lessenseries op thema, eenmalige workshops en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten. Informeer naar de mogelijkheden.

Voor het hele jonge kind het volgende:

Workshop deskundigheidsbevordering voor KDV en PSZ.

Introductieworkshop ‘Dans en Beweging toepassen in de kinderopvang’.
In deze workshop krijg je handvatten om op eenvoudige wijze te werken met dans, beweging en muziek in de dagelijkse praktijk. Denk aan diverse vormen van bewegen en het gebruik van ritme en ruimte. Ook is het mogelijk te dansen met materialen of een prentenboek als uitgangspunt te nemen. In deze workshop gaan theorie en praktijk hand in hand.

 Doelgroep: groepsleidsters KDV/PSZ
 Lesduur: in overleg (gezien de lesstof is min. 2 uur aan te raden of een dagdeel van 3 uur)

 Voor een prijsopgave neem contact op.

Randvoorwaarden.
Voor een geslaagde dansles moet er een schone, lege ruimte op school (of sportzaal in de buurt) aanwezig zijn met een goed werkende muziekinstallatie.
De kinderen worden voorbereid op de dansles en weten wat er wel en niet van ze verwacht wordt. De groepsleerkracht is altijd eindverantwoordelijke tijdens de les. Als er bijzonderheden zijn is de dansdocent daarvan graag op de hoogte.
Tijdens de lessen mogen de leerlingen dansen op anti-slip sok of blote voeten en in makkelijk zittende kleding. De lessen duren 1 uur.